Big bang explosion hd

big bang explosion hd

Termen ”stor smäll” leder tanken till någon sorts explosion, vilket inte är alldeles olämpligt som jämförelse, utom att den stora smällen inte var någon explosion i. Rum, tid, och materia uppkom alla vid ”Big Bang”. Termen ”Big Bang” i sig är dock något missvisande då det inte handlar om en explosion av materia i en tom rymd utan istället om en expansion av rummet som materian befinner sig i. Grunden. Men vid big bang fanns ingen luft. Var big bang egentligen ljudlös? Egentligen var big bang inte någon explosion i vanlig mening. Det blev. big bang explosion hd

Big bang explosion hd -

Teorin säger också att det ska förekomma mycket små fluktuationer i strålningens temperatur, vilka har sitt ursprung i kvantfluktuationer i densiteten i det tidiga universum. Den andra effekten är att genom gravitationen kommer expansionshastigheten att förändras med tiden. Olbers paradox  · Chandrasekhargränsen  · Chandrasekhar—Schenberg-gränsen  · Eddington-luminositet  · Supernova  · Hypernova  · Ultraluminös röntgenkälla  · Gammablixt  · Neutrinoastronomi  · Nukleosyntes. Det finns inga utrymmen utanför universum. Införandet av den kosmologiska konstanten var något som Einstein ångrade senare. Singulariteten vid Big Bang är också ovanlig så till vida att den direkt påverkar universum vid senare tidpunkter och därmed i princip är observerbar, medan den singularitet som finns i centrum av ett svart hål döljs för oss av en händelsehorisont, och därmed inte är observerbar.

Big bang explosion hd -

Även om forskarvärlden i dag på grund av den överväldigande överensstämmelsen med observationer och experiment accepterat Big Bang framför andra kosmologiska modeller, var det vetenskapliga samfundet en gång uppdelat mellan förespråkare för Big Bang och framförallt Steady state-teorin. Det sistnämnda stämmer mycket bättre med observationer av att till exempel kvasarer var mycket vanligare när universum var yngre än de är idag. Hypotesen att expansionen vid Big Bang i en fas varit mycket snabb kallas inflationsteorin och föreslogs av Alan Guth [ 28 ] som en lösning till horisontproblemet och flathetsproblemet. Också tidsbegreppet "före Big Bang", är av samma anledning meningslöst. Teorin har sedan dess förfinats och det finns flera olika varianter. Det tredje klassiska stödet för Big Bang är de relativa förekomsterna av lätta grundämnen i universum. Hubble publicerade Hubbles lag som säger att avlägsna galaxers hastighet bort från oss är proportionell mot deras avstånd från oss, och drog slutsatsen att universum expanderar. Genom sin höga massa var de första stjärnorna också mycket kortlivade och varje stjärna exploderade efter endast några miljoner år som en supernova. Den kosmologiska standardmodellen som numera kallas Lambda-CDM-modellen ger en mycket exakt beskrivning av en stor mängd kosmologiska observationer och experiment. I mars offentliggjorde ett amerikanskt forskarlag ett lyckat test av inflationsteorin genom att i mikrovågsbakgrundens polarisation leta efter signaler från de gravitationsvågor som genererades under Big Bang för en populär beskrivning se [ 31 ]. Men vid big bang fanns ingen luft. Var big bang egentligen ljudlös? Egentligen var big bang inte någon explosion i vanlig mening. Det blev. Ett av de stora missförstånden kring Big Bang är att det var en explosion som ägde rum i en redan existerande rymd. Så var inte fallet. Vid Big Bang skapades . Termen ”stor smäll” leder tanken till någon sorts explosion, vilket inte är alldeles olämpligt som jämförelse, utom att den stora smällen inte var någon explosion i. big bang explosion hd För andra betydelser, se Big Bang olika betydelser. För Big Bang har sedan teorin först tog form framhållits olika svårigheter för teorin, som horisontproblemet , flathetsproblemet , förekomsten av magnetiska monopoler och antimateria , klotformiga stjärnhopars ålder, och på senare år mörk materia och mörk energi. Istället skulle rumtiden bildat en slags avrundad geometri , ungefär på samma sätt som man inte finner någon spets på jordytan när man åker till nordpolen. Planet  · Måne  · Komet  · Meteoroid meteor , meteorit , eldkula  · Småplaneter dvärgplanet , asteroid. Omvänt om vi följer universums utveckling baklänges ser vi att avstånden mellan partiklarna blir mindre, universum var alltså tätare tidigare. Fysikalisk kosmologi Astrofysiska teorier Big Bang Universum.

Big bang explosion hd Video

Origins of the Universe 101 I princip förutsäger den traditionella big bang-teorin att universum babes voyeurs ur en singularitet vid tiden 0, men den allmänna relativitetsteorin är inte tillförlitlig när universum är yngre än planck-tidenutan den måste då ersättas av kvantgravitationför vilken det ännu inte finns någon allmänt accra ghana women teori. För andra betydelser, se Big Bang olika betydelser. Därför täcker inte Big Bang detta allra tidigaste skede eller ursprungstillståndets precisa karaktär. Det tidigaste stödet kom genom Edwin Hubbles observationer under talet som visade att nästan alla galaxer avlägsnar sig från oss, och farrah flower längre dating a girl from mexico de är, allora ashlyn snabbare avlägsnar de sig. En av konsekvenserna av deras arbeten är att universum skulle kunna vara minst miljarder år gammalt, eventuellt till och med oändligt gammalt. En del av adult webcam room problem har lösts, antingen genom bättre observationer reddit random nsfw modifikationer av teorin, och är intressanta främst ur legendary lea pussy synvinkel. Den är en väl testad vetenskaplig teori som är allmänt accepterad inom vetenskapssamfundet, eftersom den ger den mest korrekta och fullständiga förklaringen till alla de fenomen som astronomer observerar. Visningar Visa Redigera My cam 4 you wikitext Visa historik. Denna princip leder till att rumtidsgeometrin för universum ges av Friedmann-Lemaître-Robertson-Walkermetriken:. Dessa stjärnor var då mycket heta och ljusstarka och sänder ut stora mängder ultraviolett strålning [ 21 ]som kan jonisera vätgasen ava sabrina. Små föremål som människor, bilar och asteroider expanderar inte, eftersom de hålls samman av starka kemiska bindningar. Hubbles observationer av universums expansion stödjer big bang-modellen, men de kan också förklaras av steady state-teorin. Den andra effekten är att genom gravitationen kommer expansionshastigheten att förändras med tiden. Den ekpyrotiska modellen, utvecklad av Neil Turok och Paul Steinhardt [ 38 ] har visat att ett sådant universum skulle kunna förklara vissa problem med den kosmologiska konstanten , som vid tiden för en Big Bang, enligt vissa teorier, skulle behöva vara uppemot 10 gånger större än de värden som verkar kunna mätas upp. Under den mörka tidsåldern började den atomära gasen att falla in mot de förtätningar som redan hade bildats i den mörka materien [ 18 ]. Big bang betyder inte att allting i universum expanderar. Istället beskriver den hur universum utvecklats efter en viss tidpunkt, vilken ofta tas som slutet av inflationsfasen , men andra möjligheter har också diskuterats. Lemaître återupptäckte dessa lösningar fem år senare och var den som drog slutsatsen att om universum expanderar måste det ha haft en början. Andra är aktiva forskningsfält, som till exempel asymmetrin mellan materia och antimateria. Ett sådant scenario är inte förenligt med den kosmologiska principen som säger att universum ser likadant ut överallt. Denna rödförskjutning ska inte förväxlas med Dopplereffekten. Egentligen är den kosmiska rödförskjutningen inte en Dopplereffekt utan den beror på att medan ljusvågen färdas från avlägsen galax till oss kommer vågens våglängd att expandera precis som allt annat i universum. Införandet av den kosmologiska konstanten var något som Einstein ångrade senare.

Big bang explosion hd Video

Big Bang Animated HD

0 thoughts on “Big bang explosion hd

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *